Class Schedule

Bruckmann Martial Arts

Class Schedule

Monday

Brazilian Jiu Jitsu - 12:00pm–1:00pm
Boxing - 6:00pm–7:00pm
Kids Brazilian Jiu Jitsu - 6:00pm–7:00pm
Advanced Brazilian Jiu Jitsu - 7:00–8:30pm
Brazilian Jiu Jitsu Basics - 8:30pm

Tuesday

Brazilian Jiu Jitsu "All Levels" - 9:30am
Kids Brazilian Jiu Jitsu - 5:45pm–6:30pm

Youth Brazilian Jiu Jitsu - 6:30pm–7:30pm
No Gi Brazilian Jiu Jitsu - 6:30pm–7:30pm
Kickboxing - 7:30pm–8:30pm

Wednesday

Brazilian Jiu Jitsu "All Levels" - 12:00pm–1:00pm
Kickboxing - 6:00pm–7:00pm
Kids No Gi Brazilian Jiu Jitsu - 6:00pm–7:00pm
Advanced Brazilian Jiu Jitsu - 7:00–8:30pm
Brazilian Jiu Jitsu Basics - 8:30pm

Thursday

Brazilian Jiu Jitsu "All Levels" - 9:30am
Kids Brazilian Jiu Jitsu - 5:45pm–6:30pm

Youth Brazilian Jiu Jitsu - 6:30pm–7:30pm
No Gi Brazilian Jiu Jitsu - 6:30pm–7:30pm
Boxing - 7:30pm–8:30pm

Friday

Brazilian Jiu Jitsu "All Levels" - 12:00pm–1:00pm
Thai Boxing - 6:00pm–7:00pm
Brazilian Jiu Jitsu - 7:00pm–8:00pm

Saturday

Kids Brazilian Jiu Jitsu - 11:001m–12:00pm
Thai Boxing - 12:00pm–1:00pm
Brazilian Jiu Jitsu "All Levels" - 1:00pm–2:00pm
Sparring (Invitational Class) - 2:00pm–3:00pm

Sunday

Open Mats - 1:00pm